Fastighetsförvaltning på alla nivåer
Affärsfastigheter i Dalarna har funnits i sin nuvarande form sedan 1993.
Företaget kan åta sig alla typer av skötsel- och förvaltningsuppdrag; inre och yttre fastighetsskötsel samt ekonomiska och administrativa tjänster som lånehantering, bokföring, avisering av hyror och uthyrning av lägenheter.
Nuvarande ägare Robert Östman har arbetat på företaget sedan 1982, och övertog 1993 ansvaret för verksamheten, efter sin far Sune Östman. Han var byggmästare och drev tillsammans med en kompanjon ett byggbolag som upprättade fastigheter i Norrland och Mellansverige. Några av de fastigheter som byggdes behölls av bolaget och drevs i egen regi.
Affärsfastigheter i Dalarna startades ursprungligen i början av 1950-talet som ett sidobolag vars huvuddsakliga uppgift var att ansvara för skötseln av fastigheter i byggbolagets ägo. På 1970-talet såldes byggnadsrörelsen ut.
 
Idag har företaget 25 anställda och kontoret är beläget i centrala Falun. Affärsfastigheter i Dalarna är numera ett rent entreprenörsföretag och har ett brett register av tjänster inom fastighetsskötsel och förvaltning att erbjuda sina kunder. Företaget har idag hel- eller delansvar för drift och underhåll av ca 75 fastigheter i Falun, Borlänge och Ludvika. Kunderna finns dock över hela landet men fastigheterna är belägna i Dalarna.
- God lokalkännedom är en förutsättning för att finna underentreprenör/samarbetspartners med hög kompetens och leveranskvalitet, menar Robert Östman.
 
Företaget har sedan 1993 växt och är idag en av de ledande i regionen.
Affärsfastigheter i Dalarna har en decentraliserad organisation och varje fastighetsskötare har ett stort delansvar för de fastigheter som denne tilldelas att sköta. Kontinuitet för kund och hyresgäst eftersträvas och varje fastighetsskötare arbetar därför mot ett specifikt område över tid.
Inom företaget arbetar man mycket med kompetensutveckling och man lägger stor vikt vid att de anställda ska utvecklas. Organisationen genomsyras av ett ständigt förbättringsarbete, och Robert betonar vikten av att hålla verksamheten uppdaterad på det tekniska planet.
- Det ställs ständigt högre krav på teknisk kompetens, då fler och fler fastigheter blir datoriserade avseende energianvändning, ventilation och värme.
 
Affärsfastigheter i Dalarna ombesörjer på uppdrag av fastighetsägare uthyrning av lägenheter och lokaler, och i nuläget arbetar man med att skapa en sajt på Internet: www.hyresledigt.nu - för denna del av verksamheten. Sajten har premiär i september och är tänkt att bli den självklara platsen att leta efter hyreslägenhet eller lokal.
- Branschen står inför omvälvande förändringar och förmodligen kommer fler att lägga ut mer och mer av sin fastighetsskötsel på entreprenad. Liksom i Amerika och Europa kommer efterfrågan av entreprenörstjänster inom området att öka.
Framtiden ser ljus ut och det råder inget tvivel om att Affärsfastigheter i Dalarna står inför nya utmaningar.

Affärsfastigheter i Dalarna AB

Bransch:
Fastighet / Tjänster

Telefon: 023-765580
Fax: 023-64458


Email:
aff@affarsfastigheteridalarna.se

Hemsida:
www.affarsfastigheteridalarna.se

Adress:
Affärsfastigheter i Dalarna AB
Box 332
79127 Falun
5 senaste företagen